Obs: detta kräver att din kalender är publikt läsbar (tex från http://zz.twinspot.net/home/<your-email-address>/Calendar).

Det hela görs i två steg: Vi låter först Google läsa kalendern från Zimbra, sedan låter vi din Androidtelefon läsa kalendern från Google. Det vore ju bra om man kunde läsa andra kalendrar direkt till en Androidtelefon, men Google har förstås bara möjliggjort att man kan läsa deras kalendrar.

I Zimbra kalender:

  1. Högerklickapå kalendern som skall delas. Välj "Dela".
  2. Välj "Publik"
  3. Kopiera ICS URL (länken).

I Google web kalenderr:

  1. Öppna Google kalender (https://www.google.com/calendar/render)
  2. I vänstra sektionen "Andra kalendrar": klicka på på den lilla nedpilen. Välj "Lägg till URL"
  3. Klistra in ICS URL (länken) som kopierades från Zimbra ovan. OBS: Se till att länken börjar med "https://zz.twinspot.net/...", INTE "https://mail.tw...". Korrigera om det är fel.

I din Android-telefon:

  1. Öppna kalendern
  2. Välj inställningar (de tre punkterna) och "Kalender att visa"
  3. Klicka på "Kalender att synkronisera"- knappen
  4. Kryssa för den nya kalendern du lade till i Google web kalender ovan.

Du ska nu kunna se din Zimbra- kalender i den vanliga kalender. Jag tror inte påminnelser fungerar.

Ibland verkar inte uppdateringar fungera. Om det krånglar: prova att surfa till https://calendar.google.com/calendar/syncselect och kryssa för din tillagda kalender. Det kan också vara så att kalendern uppdateras så glest som var 12:e timme, något man som användare tydligen inte kan göra något åt.