Ändra inställningar i Outlook 2007 Outlook 2010

Rekommenderade inställningar för ZCS (Zimbra Collaboration System) är att använda IMAP (lagra e-posten på epostservern).

Nedanstående beskrivning förutsätter att du redan lagt till ett konto i Outlook.

  1. Välj Verktyg - Alternativ...
  2. Klicka på fliken "Konfigurera e-post"
  3. Klicka på knappen "E-postkonton..."
  4. Dubbelklicka på kontot i listan.

OBS: Det finns ingen Verktygsmeny i Outlook 2010.
Klicka istället på "Arkiv">"Kontoinställning">"Kontoinställningar". Välj "E-post"-fliken (bör vara vald), välj ditt konto, välj "Ändra" eller dubbelklicka.

Fyll i som nedan (ändra till din e-postadress och ditt kontonamn, oftast samma som e-postadressen).

Server för inkommande e-post: zz.twinspot.net
Server för utgående e-post: zz.twinspot.net
Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering,
använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post.
 
Serverportnummer, Inkommande server (IMAP): 993
Använd SSL som typ av krypterad anslutning för IMAP.  
Serverportnummer, Utgående server (SMTP): 587
Använd Auto som typ av krypterad anslutning för SMTP.  

 

 Klicka på "Fler inställningar...". Välj fliken "Utgående server" och kontrollera att det står som nedan:

Klicka på fliken "Avancerat...". Kontrollera att inställningarna är som nedan:

 

Möjliga problem

Problem: Felkod 0x800ccc80: "Ingen av de autentiseringsmetoder som stöds av den här klienten stöds av servern" (Code = "0x800CCC80; None of the authentication methods supported by this client are supported by your server").

Lösningsförslag:

  • Kontrollera inställningarna under fliken "Avancerat" ovan, speciellt att det står SSL och Auto under krypteringstyp.
  • Välj "Verktyg" och "Kontoinställningar". Markera ett konto och tryck "Reparera". Kom ihåg att kryssa i rutan "Ange serverinställningar manuellt"!

 

Problem: Kombinationen Outlook 2010 + Windows 8 kräver en registerinställning som slår av TLS 1.2, annars får man felet att "A secure connection to the server cannot be established".
Jag har testat detta, men måste ändå varna för att ändringar i registret sker på eget ansvar.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000001
"Enabled"=dword:00000000